STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI GOSPODARKA ODPADAMI
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
OPŁATY ŚRODOWISKOWE OPŁATY ŚRODOWISKOWE
OBSŁUGA FIRM OBSŁUGA FIRM
POZWOLENIA DECYZJE WNIOSKI POZWOLENIA, DECYZJE, WNIOSKI
OCENA ODDZIAŁYWANIA OCENA ODDZIAŁYWANIA
GEOLOGIA GEOLOGIA
KATALOG ODPADÓW KATALOG ODPADÓW
AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Firma FOREKO ŚLĄSK oferuje usługi w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych i składowisk odpadów - rekultywacja techniczna i biologiczna.


Zabiegi rekultywacyjne pozwalają przywrócić wartości użytkowe i przyrodnicze terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawianie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleby, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Celem rekultywacji jest przywrócenie zdegradowanym terenom ich poprzednich funkcji, a także cech fizycznych, chemicznych i biologicznych jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Dobór odpowiedniej metody, uwarunkowany jest odmiennością poszczególnych terenów, różnic w sposobach i zakresach zanieczyszczenia, a także ich położenia.

Wykonujemy piezometry oraz wiercenia w celu określenia skażenia wód podziemnych oraz gruntów wraz z profesjonalnym opracowaniem wyników badań, opartym o wyniki akredytowanych i certyfikowanych laboratoriów.


Oferujemy również usługi w zakresie projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wymaganych do przeprowadzenia rekultywacji.

a

a