STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
USŁUGI SPRZĘTEM USŁUGI SPRZĘTEM
TRANSPORT TRANSPORT
KRUSZYWA KRUSZYWA
ROZBIÓRKI i WYBURZENIA ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
UTWARDZANIE KRUSZYWEM UTWARDZANIE KRUSZYWEM
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
GEOLOGIA GEOLOGIA
WYCINKI WYCINKI
ODŚNIEŻANIE ODŚNIEŻANIE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Firma FOREKO ŚLĄSK oferuje usługi w zakresie rozbiórek i wyburzeń obiektów budowlanych oraz prace demontażowe konstrukcji stalowych i żelbetowych.


Ze względu na różnorodność zleceń, warunków lokalnych, względów bezpieczeństwa ludzi, obiektów i sprzętu, każdorazowo dobieramy odpowiednią technologię prowadzenia robót: ręcznych lub mechanicznych.


Gwarantujemy zagospodarowanie powstałych odpadów poprzez:
 • recykling - przetwarzanie powstałych odpadów na kruszywo do ponownego wykorzystania
  lub
 • wykorzystanie do rekultywacji technicznej terenów niekorzystnie przekształconych przez przemysł


  Na obszarze wykonanych rozbiórek i wyburzeń przeprowadzamy prace niwelacyjne i rekultywacyjne przywracając terenowi walory użytkowe i estetyczne.

  W zależności od potrzeb inwestorów dowozimy na teren wykonanych wyburzeń ziemię z wykopów oraz humus.

  Posiadany sprzęt i doświadczenie pozwala nam w pełni spełnić wymagania klienta poprzez kompleksową obsługę (wyburzenie i rozbiórka - recykling lub zagospodarowanie gruzu - niwelacja i rekultywacja terenu).

 • a

  a