STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
USŁUGI SPRZĘTEM USŁUGI SPRZĘTEM
TRANSPORT TRANSPORT
KRUSZYWA KRUSZYWA
ROZBIÓRKI i WYBURZENIA ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
UTWARDZANIE KRUSZYWEM UTWARDZANIE KRUSZYWEM
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
GEOLOGIA GEOLOGIA
WYCINKI WYCINKI
ODŚNIEŻANIE ODŚNIEŻANIE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Oferujemy usługi w zakresie wykonania utwardzenia kruszywem placów składowych, placów parkingowych, dróg dojazdowych do posesji, dróg gruntowych, podjazdów itp.


W zakres usługi wchodzą:


 • niwelacja terenu i korytowanie (głębokość w zależności od życzeń klienta)

 • wywóz nadmiaru ziemi

 • geowłóknina

 • podsypka piaskowa (warstwa odsączająca)

 • zasypanie kruszywem grubym
     (podbudowa z kruszywa hutniczego, łupka czerwonego, gruzu lub innego materiału)

 • zasypanie kruszywem drobnym
     (warstwa nośna z kruszywa hutniczego, łupka czerwonego, dolomit)

 • zagęszczenie mechaniczne (walec lub ubijarka)


  Oferujemy również usługi w zakresie wykonywania płyt betonowych, wylewek, płyt fundamentowych, układania kostki betonowej itp.  Posiadany sprzęt i doświadczenie pozwala nam w pełni spełnić wymagania klienta.

 • a

  a