STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
USŁUGI SPRZĘTEM USŁUGI SPRZĘTEM
TRANSPORT TRANSPORT
KRUSZYWA KRUSZYWA
ROZBIÓRKI i WYBURZENIA ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
UTWARDZANIE KRUSZYWEM UTWARDZANIE KRUSZYWEM
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
GEOLOGIA GEOLOGIA
WYCINKI WYCINKI
ODŚNIEŻANIE ODŚNIEŻANIE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Firma FOREKO ŚLĄSK oferuje Państwu usługi dotyczące realizacji zadań z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej, wiertnictwa, hydrogeologii oraz geotechnicznej obsługi budów.


Dysponujemy doświadczoną kadrą posiadającą wymagane uprawnienia geologiczne i budowlane.

Specjalizujemy się w wykonawstwie dokumentacji geotechnicznych, geologicznoinżynierskich, ocen oraz ekspertyz dla potrzeb projektowych obiektów budowlanych.

Prowadzimy kompleksową obsługę geotechniczną budów, w tym pomiary zagęszczenia gruntów w miejscach trudno dostępnych (wykopy) przy użyciu lekkich płyt dynamicznych, z lokalizacją miejsca pomiaru GPS, rejestracją wyników i ich wydrukiem bezpośrednio na budowie.

Wykonujemy piezometry oraz wiercenia w celu określenia skażenia wód podziemnych oraz gruntów wraz z profesjonalnym opracowaniem wyników badań, opartym o wyniki akredytowanych i certyfikowanych laboratoriów.

Posiadamy własne nowoczesne urządzenia wiertnicze i aparaturę pomiarową.


W zakres usług wchodzą:


 • projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie

 • dokumentacje i ekspertyzy geotechniczne

 • kompleksowa obsługa geotechnicznabudowy

 • badania zagęszczenia podłoża płytą dynamiczną z lokalizacją miejsca pomiaru GPS,
  z rejestracją wyników oraz ich wydrukiem bezpośrednio na budowie

 • odwierty i studnie

 • dokumentacje złożowe

 • oceny stanu geochemii środowiska gruntowo-wodnego

 • prognozy oddziaływania na środowisko inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne oraz raporty i ekspertyzy dla wszelkiego typu obiektów znacząco oddziałujących na środowisko

 • mikropale iniekcyjne

 • kotwy i gwoździe gruntowe

a

a