STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
USŁUGI SPRZĘTEM USŁUGI SPRZĘTEM
TRANSPORT TRANSPORT
KRUSZYWA KRUSZYWA
ROZBIÓRKI i WYBURZENIA ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
UTWARDZANIE KRUSZYWEM UTWARDZANIE KRUSZYWEM
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
GEOLOGIA GEOLOGIA
WYCINKI WYCINKI
ODŚNIEŻANIE ODŚNIEŻANIE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Firma FOREKO ŚLĄSK oferuje usługi w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych i składowisk odpadów - rekultywacja techniczna i biologiczna.


Zabiegi rekultywacyjne pozwalają przywrócić wartości użytkowe i przyrodnicze terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawianie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleby, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Celem rekultywacji jest przywrócenie zdegradowanym terenom ich poprzednich funkcji, a także cech fizycznych, chemicznych i biologicznych jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Dobór odpowiedniej metody, uwarunkowany jest odmiennością poszczególnych terenów, różnic w sposobach i zakresach zanieczyszczenia, a także ich położenia.

Wykonujemy piezometry oraz wiercenia w celu określenia skażenia wód podziemnych oraz gruntów wraz z profesjonalnym opracowaniem wyników badań, opartym o wyniki akredytowanych i certyfikowanych laboratoriów.


Oferujemy również usługi w zakresie projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wymaganych do przeprowadzenia rekultywacji.

a

a