STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
OCHRONA ¦RODOWISKA OCHRONA ¦RODOWISKA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
USŁUGI SPRZĘTEM USŁUGI SPRZĘTEM
TRANSPORT TRANSPORT
KRUSZYWA KRUSZYWA
ROZBIÓRKI i WYBURZENIA ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
UTWARDZANIE KRUSZYWEM UTWARDZANIE KRUSZYWEM
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
GEOLOGIA GEOLOGIA
WYCINKI WYCINKI
OD¦NIEŻANIE OD¦NIEŻANIE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Firma FOREKO ¦LˇSK oferuje usługi sprzętem budowlanym.


Wykonujemy usługi sprzętem budowlanym na zlecenie firm i klientów indywidualnych.

Dysponujemy dużym potencjałem maszynowym, gwarantujemy profesjonaln± obsługę dzięki do¶wiadczonym operatorom, co pozwala nam na podjęcie nawet najbardziej ambitnych zadań przy zachowaniu najwyższej jako¶ci usług.

Największ± rekomendacj± dla naszej firmy s± zadowoleni klienci, którzy polecaj± nasze usługi swoim krewnym, s±siadom, znajomym, innym firmom. Jeste¶my przekonani, że i Państwo będziecie się mogli o tym przekonać podejmuj±c z nami współpracę.


W zakres oferowanych usług wchodz±:
 • Prace ziemne
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Niwelacja i zbrojenie terenu pod budownictwo ogólne i przemysłowe
 • Wykopy w±sko i szerokoprzestrzenne
 • Nasypy ziemne
 • Skarpowanie
 • Budowa dróg gruntowych
 • Korytowanie dróg
 • Wymiana gruntów
 • Budowa dróg i placów
 • Wałowanie, zagęszczanie
 • Zasypki i podsypki z zagęszczeniem
 • Stabilizacja podłoża
 • Melioracje
 • Odwodnienia terenów
 • Roboty drenarskie
 • Wykopy zbiorników retencyjnych
 • Odmulanie cieków wodnych
 • Remonty przepustów i wałów
 • Studnie
 • Wybieranie osadników mułowych
 • Koszenie wałów przeciwpowodziowych i kanałów
 • Załadunek
 • Rozbiórki i wyburzenia
 • Rekultywacja terenu
 • Usługi transportowe do 28ton
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów
 • Pełna obsługa budów
 • I wiele innych


  Oferowany sprzęt budowlany:
 • Koparko-ładowarki
 • Ładowarki
 • Koparki hydrauliczne g±sienicowe
 • Koparki hydrauliczne kołowe
 • Koparki linowe -g±sienicowe
 • Spycharki g±sienicowe
 • Walce drogowe
 • Zagęszczarki gruntu
 • Mini koparki
 • Młot do kucia przy Caterpillarze
 • Wywrotki
 • Samochody skrzyniowe
 • Samochody ciężarowe ("trzyosiowe", "czteroosiowe")
 • Ci±gniki siodłowe z naczep± ("wanny")

  Do¶wiadczeni operatorzy i kierowcy gwarantuj± wykonanie zamówionej przez Państwo usługi szybko i na wysokim poziomie.

  Cena usługi każdorazowo uzgadniana jest indywidualnie i zależy między innymi od czasu jej trwania oraz warunków pracy sprzętu.

  Zapraszamy Państwa do kontaktu i sprawdzenia naszej oferty.

 • a

  a