STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
USŁUGI SPRZĘTEM USŁUGI SPRZĘTEM
TRANSPORT TRANSPORT
KRUSZYWA KRUSZYWA
ROZBIÓRKI i WYBURZENIA ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
UTWARDZANIE KRUSZYWEM UTWARDZANIE KRUSZYWEM
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
GEOLOGIA GEOLOGIA
WYCINKI WYCINKI
ODŚNIEŻANIE ODŚNIEŻANIE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Oferujemy Państwu wycinkę drzew i krzewów na działkach prywatnych, terenach przemysłowych, inwestycjach budowlanych, cmentarzach, terenach miejskich i gminnych, kompleksach leśnych, oraz miejscach trudno dostępnych.


W ramach usług oferujemy:

 • wycinkę drzew,

 • wycinka samosiewek, krzaków i zarośli, porządkowanie terenów zarośniętych,

 • usuwanie skutków wichur (połamane drzewa, gałęzie, wiatrołomy),

 • przygotowanie terenów pod zabudowę (karczowanie, koszenie),

 • oczyszczanie terenu pod inwestycje, tzn. wycięcie drzew krzaków wyrwanie pni,

 • przygotowanie i wykonywanie wycinek przy inwestycjach drogowych, przemysłowych,

 • wycinka drzew w trudno dostępnych miejscach, wymagających zachowania szczególnej ostrożności (przy budynkach mieszkalnych, szkołach, gęstej zabudowie, liniach energetycznych),

 • usuwanie drzew zagrażających budynkom, liniom energetycznym i innym obiektom,

 • przycinanie gałęzi, usuwanie posuszu,

 • prześwietlanie i formowanie koron, redukcja koron drzew,

 • frezowanie, karczowanie pni,

 • zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie wycinki.
a

a