STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI GOSPODARKA ODPADAMI
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
OPŁATY ŚRODOWISKOWE OPŁATY ŚRODOWISKOWE
OBSŁUGA FIRM OBSŁUGA FIRM
POZWOLENIA DECYZJE WNIOSKI POZWOLENIA, DECYZJE, WNIOSKI
OCENA ODDZIAŁYWANIA OCENA ODDZIAŁYWANIA
GEOLOGIA GEOLOGIA
KATALOG ODPADÓW KATALOG ODPADÓW
AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Firma FOREKO ŚLĄSK oferuje Państwu usługi dotyczące realizacji zadań z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej, wiertnictwa, hydrogeologii oraz geotechnicznej obsługi budów.


Dysponujemy doświadczoną kadrą posiadającą wymagane uprawnienia geologiczne i budowlane.

Specjalizujemy się w wykonawstwie dokumentacji geotechnicznych, geologicznoinżynierskich, ocen oraz ekspertyz dla potrzeb projektowych obiektów budowlanych.

Prowadzimy kompleksową obsługę geotechniczną budów, w tym pomiary zagęszczenia gruntów w miejscach trudno dostępnych (wykopy) przy użyciu lekkich płyt dynamicznych, z lokalizacją miejsca pomiaru GPS, rejestracją wyników i ich wydrukiem bezpośrednio na budowie.

Wykonujemy piezometry oraz wiercenia w celu określenia skażenia wód podziemnych oraz gruntów wraz z profesjonalnym opracowaniem wyników badań, opartym o wyniki akredytowanych i certyfikowanych laboratoriów.

Posiadamy własne nowoczesne urządzenia wiertnicze i aparaturę pomiarową.


W zakres usług wchodzą:


 • projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie

 • dokumentacje i ekspertyzy geotechniczne

 • kompleksowa obsługa geotechnicznabudowy

 • badania zagęszczenia podłoża płytą dynamiczną z lokalizacją miejsca pomiaru GPS,
  z rejestracją wyników oraz ich wydrukiem bezpośrednio na budowie

 • odwierty i studnie

 • dokumentacje złożowe

 • oceny stanu geochemii środowiska gruntowo-wodnego

 • prognozy oddziaływania na środowisko inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne oraz raporty i ekspertyzy dla wszelkiego typu obiektów znacząco oddziałujących na środowisko

 • mikropale iniekcyjne

 • kotwy i gwoździe gruntowe

a

a