STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI GOSPODARKA ODPADAMI
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
OPŁATY ŚRODOWISKOWE OPŁATY ŚRODOWISKOWE
OBSŁUGA FIRM OBSŁUGA FIRM
POZWOLENIA DECYZJE WNIOSKI POZWOLENIA, DECYZJE, WNIOSKI
OCENA ODDZIAŁYWANIA OCENA ODDZIAŁYWANIA
GEOLOGIA GEOLOGIA
KATALOG ODPADÓW KATALOG ODPADÓW
AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Firma FOREKO ŚLĄSK oferuje kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami.


Podstawową działalnością firmy jest profesjonalne, przyjazne dla środowiska zagospodarowywanie różnego rodzaju odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych.

Masz problem z odpadem - Skontaktuj się z nami!

Jeżeli są Państwo wytwórcą lub posiadaczem odpadów innych niż niebezpieczne lub odpadów niebezpiecznych, pochodzących z przemysłu, inwestycji budowlanych, rozbiórek i remontów, wykopów, drobnej wytwórczości i usług, itp. - koniecznie skontaktujcie się z nami. Służymy pomocą wszędzie tam gdzie wytwarzane odpady stanowią problem dla ich posiadaczy.

Zapewniamy sprawny i szybki odbiór odpadów własnym transportem. Posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz wszelkie środki niezbędne do prawidłowego wykonywania usług.


Gospodarka odpadami


Część odpadów z grupy innych niż niebezpieczne poddawana jest odzyskowi (R14) polegającemu na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych przez przemysł takich jak np. szkody górnicze (niecki bezodpływowe), odkrywkowe wyrobiska, co znacznie obniża ich koszty utylizacji. Przekazując odpady do odzysku w wyżej wymienionych pracach zwolnieni Państwo jesteście z opłat za korzystanie z środowiska z tytułu składowania (na składowisku).

Pozostałe odpady unieszkodliwiane są w innych procesach. Współpracujemy z wytwórcami paliw alternatywnych, instalacjami do odzysku odpadów, spalarniami odpadów, oczyszczalniami, składowiskami odpadów.

Współpracujemy również z wytwórcami paliw alternatywnych, instalacjami do odzysku odpadów, spalarniami odpadów, składowiskami odpadów.

Dzięki współpracy z licznymi firmami nasza oferta jest atrakcyjna zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym, bez względu na miejsce powstania odpadu. Oferujemy korzystne warunki współpracy.

Za odebrane odpady otrzymują Państwo kartę przekazania odpadu zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Ze względu na różnorodność zleceń ceny odbioru odpadów ustalamy indywidualnie, w zależności od ilości i rodzaju odpadów.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
a

a